آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 47
اعضا: 1
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.03
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.03
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 51
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.09
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: azam
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 100%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: نمونه کارهای سوزندوزی سنتی به همراه توضیح و تشریح (با 28 ارسال , 28 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (4 پاسخ)
قلابدوزی رشت (0 پاسخ)
درویش دوزی یا تفرش دوزی (0 پاسخ)
ابریشم دوزی ( دوخت با ابریشم ) (0 پاسخ)
معرفی هنرهای سنتی استان آذربایجان غربی (0 پاسخ)
رودوزی (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (0 پاسخ)
شماره دوزي (0 پاسخ)
ستاره دوزي (0 پاسخ)
ممقان دوزي (0 پاسخ)
سکمه دوزی و گل اشرفی دوزی (0 پاسخ)
سوزندوزی بلوچ (0 پاسخ)
زری بافی (0 پاسخ)
هنر بافندگی (0 پاسخ)
قلاب‌دوزي، گل‌دوزي، سكمه‌دوزي و مليله‌دوزي (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (15,972 بازدید)
هنر بافندگی (10,512 بازدید)
مواد و مصالح رودوزی های سنتی ایرانی (10,489 بازدید)
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (10,284 بازدید)
شماره دوزي (10,238 بازدید)
سکمه دوزی و گل اشرفی دوزی (10,210 بازدید)
سوزن دوزی بلوچ (9,676 بازدید)
رنسانس دوزي (9,481 بازدید)
سوزن دوزی و ملیله دوزی اصفهان (8,938 بازدید)
گوشه دوزی (8,881 بازدید)
ستاره دوزي (8,856 بازدید)
ممقان دوزي (8,706 بازدید)
ابریشم دوزی ( دوخت با ابریشم ) (8,596 بازدید)
قلاب دوزي رشت (8,583 بازدید)
سوزن دوزی ترکمن ها (8,479 بازدید)