سوزندوزی سنتی
دوختهای ترکیبی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سوزندوزی سنتی (http://www.soozandoozi.ir)
+-- انجمن: معرفی زیر شاخه های سوزندوی سنتی (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: نمونه کارهای سوزندوزی سنتی به همراه توضیح و تشریح (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- موضوع: دوختهای ترکیبی (/showthread.php?tid=30)دوختهای ترکیبی - azam - 09-29-2013 11:17 PM

[تصویر:  Sermeh_b.jpg]
شماره دوزی[تصویر:  Tekkeh_b.jpg]
تکه دوزی همراه با آجیده دوزی[تصویر:  Sharabeh_b.jpg]
انواع شرابه ها[تصویر:  Geitan_Doozi.jpg]
قیطان دوزی ، نقده دوزی ، گلابتون دوزی[تصویر:  Poolak_b.jpg]

روبان دوزی و پولک دوزی[تصویر:  Menjoog_b.jpg]

قیطان دوزی همراه با منجوق[تصویر:  Khamak_b.jpg]

خامک دوزی - مضاعف دوزی - ظریف دوزی - قلاب دوزی مشهد[تصویر:  Pileh_b.jpg]

پیله دوزی - گندمی دوزی[تصویر:  Dah_b.jpg]

ده یک دوزی - سکه دوزی - فلز دوزی[تصویر:  Gardooneh_b.jpg]

اشک دوزی - منجوق دوزی - گردونه دوزی